Rok 2021 to Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw

Ostrzegają, że nawet 50% owoców i warzyw produkowanych w krajach rozwijających się jest traconych w łańcuchu dostaw, od zbiorów po konsumpcję.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw. Ma to na celu podkreślenie wkładu owoców i warzyw w bezpieczeństwo żywnościowe, odżywianie, różnorodność biologiczną i rozwój rolnictwa rodzinnego.

Deklaracja obejmuje finansowanie i ma na celu poprawę produkcji i konsumpcji obwodów, aby zapobiec marnotrawstwu tych środków spożywczych, która osiąga 50% w krajach rozwijających się. W tym kontekście ONZ wzywa państwa członkowskie do podjęcia „skutecznych środków” w celu „pomocy w integracji małych producentów z globalnymi łańcuchami produkcji, wartości i dostaw, z korzyścią dla zrównoważonej produkcji i konsumpcji”.

Ponadto międzynarodowa agencja wyraziła zaniepokojenie „wysokim poziomem strat i odpadów w łańcuchach dostaw i wartości owoców i warzyw oraz negatywnymi skutkami gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi takich strat i odpadów”. W związku z tym ma również na celu wzmocnienie „budowania potencjału krajów rozwijających się w celu przyjęcia innowacyjnych podejść i technologii zwalczania strat i odpadów owocowych i warzyw”.

Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw został ogłoszony w ramach dekady działań ONZ na rzecz żywienia (2016–2025) oraz programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Przeciwko marnotrawieniu żywności
Według danych ONZ do 50% owoców i warzyw produkowanych w krajach rozwijających się traci się w łańcuchu dostaw, od zbiorów po konsumpcję. „Aby wyprodukować pomarańczę, może to potrwać do 50 litrów wody”, mówią.

„Straty w owocach i warzywach stanowią marnotrawstwo coraz bardziej ograniczonych zasobów, takich jak gleba i woda.”

Owoce i warzywa są produktami wysoce psuwanymi, co może prowadzić do wysokiego poziomu strat żywności i marnotrawienia żywności na każdym etapie łańcucha wartości, począwszy od gospodarstw rolnych. Znaczne ilości owoców i warzyw doskonale nadających się do spożycia są marnowane w całym systemie żywnościowym z powodu nieprawidłowości estetycznych lub fizycznych.

Z tego powodu jednym z głównych celów Międzynarodowego Roku Owoców i Warzyw jest zmniejszenie strat i marnotrawstwa w systemach żywnościowych owoców i warzyw. Ma to na celu zwiększenie zrównoważonego rozwoju w zakresie magazynowania, transportu, handlu, przetwarzania, transformacji, handlu detalicznego, redukcji odpadów i recyklingu, a także interakcji między tymi procesami.

Ponadto celem jest włączenie drobnych producentów rolnych, zwłaszcza rolników rodzinnych, do lokalnej, regionalnej i globalnej produkcji, dostaw i łańcuchów wartości dla zrównoważonej produkcji i konsumpcji owoców i warzyw.

Ponieważ wiele owoców i warzyw jest spożywanych na surowo lub niegotowane, mogą one również stwarzać ryzyko chorób przenoszonych drogą pokarmową związanych ze skażeniem patogenów i zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności wynikającymi z zanieczyszczenia chemicznego. Inwestycje w łańcuch chłodni, badania i rozwój oraz innowacje cyfrowe mogą przyczynić się do znacznej poprawy sytuacji w tym sektorze.

Jedzenie owoców i warzyw ma się dobrze
Owoce i warzywa są dobrym źródłem błonnika pokarmowego, witamin i minerałów (np. kwas foliowy, witaminy A i C, potas) oraz korzystne substancje fitochemiczne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie co najmniej 400 gramów dziennie lub pięć porcji dziennie, aby uzyskać jego korzyści zdrowotne i żywieniowe.

W ramach zdrowej diety, owoce i warzywa mogą pomóc zmniejszyć czynniki ryzyka chorób niezakaźnych, takich jak nadwaga i otyłość, przewlekłe stany zapalne, nadciśnienie i wysoki poziom cholesterolu.

Jednak słaba dostępność, ze względu na problemy z produkcją (a także intensywność pracy), transport i handel oraz wysokie ceny wysokiej jakości produktów sprawiają, że owoce i warzywa są niedostępne dla wielu osób, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

W 2017 r. 3,9 mln zgonów na całym świecie wynikało z braku spożycia owoców i warzyw w wystarczających ilościach (WHO, 2019 r.). Niewystarczające spożycie owoców i warzyw szacuje się, że przyczyną około 14% zgonów z powodu raka przewodu pokarmowego na całym świecie, 11% zgonów z powodu chorób niedokrwiennych serca i 9% zgonów z powodu udaru mózgu (Afshin et al., 2019).

 

Dodaj komentarz